ForumAilem.Com - Paylasimin Yeni Adresi
  SohbetYazEtiketlenen üyelerin listesi

Yeni Konu Aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 19.Haziran.2015, 18:19   #1 (permalink)
Çevrimdışı
-įŞįñə qəŁįŕŚə
Kullanıcıların profil bilgileri ziyaretçilere kapalı
You can not vote!
0
You can not vote!

Pamukkale Üniversitesi Tanıtımı


Üniversitemizin TarihçesiPamukkale Üniversitesi 1992 yılında Denizli'de kurulmuştur. Üniversitenin çekirdek yapısını, 1992 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Denizli Mühendislik Fakültesi, Eğitim Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Denizli Tıp Fakültesi oluşturmuştur. Genç yaşına rağmen hızla gelişerek, Haziran 2007 itibariyle, 24357 öğrenci, 1411'i akademik olmak üzere 2438 çalışana ulaşmıştır. 15 yıllık eğitim hizmetinde 27000 mezun vermiştir.

Üniversitemiz bünyesinde bugün 3 enstitü, 6 fakülte, 6 dört yıllık yüksekokulu, 8 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu kurumlarda tıp, mühendislik, iktisadi idari bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı ve girişimci genç beyinler yetiştirmektedir. Pamukkale Üniversitesi, gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslar arası planda önemli roller üstlenmek azmindedir. Yörenin gelişiminde önem taşıyan konularda ve uygulamaya dönük araştırmalarla yerel kalkınmanın itici gücü olmaktadır. Ulusal planda ülkemizin ortak konularında fikir üreterek ulusal gelişim için inisiyatif ve çözüm üretiminde sorumluluğunu aktif biçimde üstlenmektedir. Tüm bunlarla birlikte uluslararası bilim ailesinde kendisine yakışacak bir yer edinme, çeşitli bilimsel işbirlikleriyle bilgi geliştirme, evrensel kümülatif bilgi birikimine katkıda bulunma gayreti içerisindedir.

Bu çerçevede Pamukkale Üniversitesinin temel hedefi, başta Avrupa Birliğindeki mevcut üniversiteler olmak üzere, gelişmiş batı ülkelerindeki üniversite, araştırma kurumları, enstitüler vb. bilgi üretim merkezleriyle eğitim, araştırma ve diğer toplum hizmetlerinin üretim süreci, miktarı, kalitesi ve çeşidi bakımından kıyaslanabilir; bu kurumlarla bilgi paydaşlığı yapabilen bir yapı ve organizasyona kavuşmaktır.

Vizyon

Pamukkale Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlayan etkin bir yönetim anlayışını sağlayarak kendisini gelecekte görmeyi arzu ettiği hedefe doğru hızla ilerlemektedir. Genç bir üniversite öğrencisi olmayı, işbirliği, yaratıcılık ve rasyonel davranış arayışıyla birleştiren üniversitemiz, başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak, her alanda yaşama katkıda bulunmak, her şeyden önce kendi yaşamına anlam kazandırmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda bilinçli, arzulu, kararlı adımlar atmaktadır. Kuruma katılan her bir üyesi ile sinerji yaratarak sahip olduğu enerjiyi gelecekte ilgili amacına ulaşmak için kullanmakta ve tüm çıkış noktaları ile varış noktasına ulaşacak şekilde zaman, enerji ve kaynak dağılımına rehberlik etmektedir. Bu noktadan hareketle Pamukkale Üniversitesinin Stratejik Vizyonu; " Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır."

Bu vizyon çerçevesinde;

1. Üniversitemiz, tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olacaktır.

2. Üniversitemiz öğrencilerini belli niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar alan aktif kişiler durumuna getirmeyi amaçlamaktadır.

3. Üniversitemiz kurumsal kimliğini geliştirmede ve güçlendirmede "hizmet ve kalite" odaklı yönetim yaklaşımını esas almaktadır.

4. Üniversitemiz mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi esas almaktadır.

Misyon

Pamukkale Üniversitesi kendi kimliğini ortaya koyan, duruşunu ifade eden, çalışanları ve sosyal paydaşlarıyla arasındaki bağı oluşturan misyonunu şu şekilde ifade etmektedir:

"Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir"

Bu çerçevede;

1. Öncelikli misyonumuz öğrencilerdeki araştırma ruhunun gelişebilmesi için onları
cesaretlendirmek, üst düzeyde öğrenmeye teşvik etmek,

2. Buna ek olarak, Üniversitenizin başarısını üst noktalara taşıyacak ve tutacak akademik kadroları bulundurmak ve geliştirmek,

3. Bilginin, ahlaki ve insani değerlerin geliştirilip yayılmasında sorumlu bir yaklaşım içinde hareket etmek,

4. Akademik programlar yanında topluma hizmetin temel alındığı üstün bir öğretimi desteklemektir.

Bu yol ile amacımız; mezunlarını araştırma ruhu ve iyi bir öğrenimle işlenmiş bilgili, bireysel sorumluluk ve yüksek ahlaki değerler sahibi yurttaşlar olarak hayata hazırlamak; bilim, ekonomi, kültür ve sanat alanlarında yarının belirleyici aktörleri kılarak ulusal ve uluslar arası topluma katkı vermektir.

Genel Tanıtım
Üniversitemizde mevcut 6 fakülte, 3 enstitü, dört yıllık 6 yüksek okul, 8 meslek yüksekokulu tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim verilmektedir. 2006?2007 Akademik yılında üniversitemize kayıt olan 6626 yeni öğrenci ile toplam öğrenci sayısı 24.357?ye yükselmiştir. 1411'i akademik olmak üzere 2438 personel ile bu öğrencilere eğitim öğretim ve idari hizmetler verilmektedir. Pamukkale Üniversitesi tüzel kişiliğinin ortaya çıkmasından bu yana, geçen 15 yıl içinde, diploma verdiği 27.000 mezunun oluşturduğu yaklaşık 40.000 kişilik Pamukkale Üniversitesi ailesi üniversitemizin gelecek planlamasında en önemli faktörü teşkil etmektedir.

Pamukkale Üniversitesinde 1998 yılında öğretim üyesi sayısı 200 iken bugün bu rakam 480' e yükselmiştir. Ayrıca, Doçent ve Profesör sayısı önemli oranda artmaya başlamıştır. Bunlara ilaveten, Doktorasını tamamlamış 46 arkadaşımız araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Üniversitemiz adına yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde doktora eğitimlerini sürdüren 162 araştırma görevlisi de gelecekte gereksinim duyulacak öğretim üyesi kaynağını oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2000-2006 yılları arasında yeni bir kampüsde, Kınıklı kampüsünde yapılanmaya ağırlık vermiştir. Tüm fakültelerin ve sosyal tesislerin bir araya toplanacağı bir alan olarak düşünülen Kınıklı kampüsünde çok hızlı bir altyapı çalışması süreci yaşanmaktadır. 2006?2007 yılında hizmete giren; Teknik Eğitim-Mühendislik Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rektörlük, Kütüphane, Yemekhane, Spor Bilimleri ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu binaları ve Olimpik Yüzme havuzunu da içeren modern spor kompleksi, açık spor tesisleri ile 12.000 m²'lik yeni hastane bloklarının oluşturduğu toplam kapalı alan 70.000 m²'yi geçmektedir. Üniversitemizin toplam kapalı alanı yeni ilaveler ile 200.000 m²'ye ulaşmıştır. Üniversitemizde akademik ve idari personelin sayı ve niteliğinin artması, yukarıda bahsedilen yeni mekânlar ile modern eğitim?öğretim ve hizmet ortamlarının yaratılması sayesinde araştırma ve eğitim-öğretim standardının önde gelen Üniversitelere ulaştırılması sağlanmıştır. Bilgisayar laboratuar sayıları arttırılmış, araştırma görevlileri dâhil her öğretim elemanına bir bilgisayar verilebilecek duruma gelinmiştir. Modern bir kütüphane merkezimiz halen inşa edilmektedir.

Bu arada elektronik kütüphaneye de ağırlık verilmiştir ve 17.050 On-line dergi, 36.400 On-line kitap kütüphanemizde bulunmaktadır. Bilimsel alt yapının gelişmesine paralel olarak Uluslararası Atıf endeksince taranan dergilerde yayımlanan makale sayısı1991 yılında 41 iken 2004' de 145' e, 2005' de 227' ye ve 2006 yılının ilk 6 ayında 173'e yükselmiştir. Bilimsel etkinlikler de bu gelişmelere paralel olarak artmış, hemen her hafta en az bir etkinliğin düzenlendiği Üniversitemizde 2005?2006 Akademik Yılında gerçekleştirilen bilimsel toplantısayısı150, konuşmacı sayısı ise 5.000' i aşmıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem verilmiş, Sokrates-Erasmus programları kapsamında 7 Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde sürdürülen 30 program ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır

Barınma Hizmetleri :

Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyaçları Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı toplam 4150 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları ile karşılanmaktadır. Kınıklı Kampusunda 3 kız ile 2 erkek, Bekilli ve Honaz İlçesinde karma, öğrenci yurtları bulunmaktadır.

Pamukkale Yurt Müdürlüğü kampusu son yıllarda yapılan en iyi, en modern yurt kampuslarındandır. 5 öğrenci bloku, 1 idari bina, 1 su deposu, 1 kantin-kafeterya, 1 spor salonu, 1 futbol sahası ve açık basketbol ve voleybol sahaları ile hizmet vermektedir.

Öğrencilerin kaldığı odalarda banyo ve tuvalet mevcut olup, 24 saat sıcak su imkanı vardır. Yurtlarda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmete verilmektedir. Kampuste barınan öğrenciler için 4000m2 alanda hizmet veren kantin kafeterya binası mevcut olup, aynı anda 2500 öğrenciye yemek verebilecek yemek salonu, kantin, internet kafe, bilardo salonu, bayan kuaförü, erkek berberi, fotokopi, terzi, ayakkabı tamircisi, çamaşırhanesi ile birlikte öğrenciye hizmet vermektedir.

Ayrıca, Üniversitemize bağlı Çivril MYO. Yurdu mevcut olup, 120 öğrenciye hizmet vermektedir


AKADEMİK BİRİMLER


EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
İlköğretim Bölümü
Ortaöğretim Bölümü
Özel Eğitim
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
FEN EDEEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İngilizce İşletme
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Makine Eğitimi
Elektrik Eğitimi
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Denizli Sağlık Yüksekokulu
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Çivril Meslek Yüksekokulu
Denizli Meslek Yüksekokulu
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Honaz Meslek Yüksekokulu
Bekilli Meslek Yüksekokulu
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
Buldan Meslek Yüksekokulu


Kütüphane:


Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 3 Temmuz 1992 tarihinden bu yana hizmetlerini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir.

Bu süreç zarfında sürekli gelişme göstermiştir. Merkez Kütüphane kuruluşunda İncilipınar Kampusu Rektörlük binası içinde 2. katta 131 M2 lik alanda hizmet vermeye başlamıştır. Ekim 2000 yılında yine Rektörlük binası içinde 440 M2 lik alandan oluşan 1. kata taşınmıştır. Eylül 2007 tarihinden itibaren 1279 M2 lik Kınıklı kampusündeki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Kuruluş aşamasında yaklaşık 4000 kitap ile hizmet vermeye başlayan Merkez Kütüphane sahip olduğu bütçe imkanları ile satın alınan kitap ve benzeri basılı kaynak, bağış ve değişim yolu ile gelen kaynaklardan oluşmuştur. Basılı kitap ve benzeri koleksiyon her yıl sürekli gelişip zenginleşerek 2009 yılı itibari ile 50.000’e yaklaşmıştır...


Akademik Olanaklar

Rektörlük binası içinde yerleşik olan Merkez Kütüphane’de süreli yayınlar, referans, okuyucu hizmetleri, literatür tarama, kütüphanelerarası işbirliği ve sağlama hizmetleri verilmektedir. Merkez kütüphane, internet aracılığı ile diğer bilgi merkezlerine erişim ve bu kurumlarla iletişim olanağına sahip olup, kendi hizmet ve etkinliklerini gündeleme yöntemi ile duyurmaktadır. Sahip olduğu kitap ve dergi koleksiyonu tüm alanları kapsar niteliktedir. 2000 yılı sonu itibari ile söz konusu koleksiyon 24332 adet kitap, 635 başlık süreli yayından oluşmaktadır. CD-ROM koleksiyonu ise 16 tür veri tabanından oluşmaktadır. Kapsadığı alanlar; sağlık bilimleri, ekonomi, iş dünyası, eğitim, mühendislik bilimleri, genel bilimler, sosyal bilimler ve işletmecilik bilimleridir. Kataloglama işlemleri MARC uyumlu entegre otomasyon sistemi olan BLISS-PC programında yapılmaktadır. Uygulanan kataloglama kuralı AACR’ (Anglo-Amerikan Kataloglama kuralları 2) dir. Sınıflama sistemleri için de Kongre Kütüphanesi sınıflama tabloları esas alınmaktadır. Merkez Kütüphane her kesimden araştırmacı ve okuyucuya açık olup, hafta içi hergün 08.00 – 20.30 saatleri arasında kesintisiz hizmet vermektedir.

2000-2001 Eğitim Öğretim yılında yapılan çalışmalar sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 20 Bilgisayar kapasiteli ayrıca Sağlık Yüksekokulu’nda da 10 Bilgisayar kapasiteli laboratuar açılmıştır. Bu laboratuarlarda bölüm öğrencilerine hizmet verilmektedir.

Yine Fen Edebiyat Fakültesi’nde 20 bilgisayar kapasiteli, laboratuar daha açılmıştır. Mühendislik Fakültesi Kınıklı Kampüsünde 20 bilgisayar kapasiteli laboratuar açılmıştır. Ayrıca Rektörlük Merkez Laboratuarı’nda 20 bilgisayar ile hizmet verilmektedir.

Üniversite akademisyenlerine ve öğrencilere yönelik yeni açılan Merkez Kütüphanesi’nde İnternet Salonu’nda düzenli olarak internet hizmetleri verilmektedir. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ndeki öğretim elemanlarının odalarındaki bilgisayarlara internet bağlantısı yapılmıştır. Diğer bölümlerde de internet bağlantısı alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ilk tedavileri Mediko Sosyal Merkezimizde yapılmakta olup, 7 hekim, 2 hemşire, 6 diş hekimi ve 1 laboratuar teknisyeni ile hizmet verilmektedir. Aile hekimliği bazında poliklinik hizmetleri bütçe imkanları ölçüsünde karşılanmaktadır.

Yurtlar

Üniversite öğrencileri barınma ihtiyaçlarını Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı toplam 3028 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları ile karşılanmaktadır. Kınıklı Kampüsü’nde 4 kız ve 2 erkek yurdu bulunmaktadır. 1204 erkek ve 1824 kız olmak üzere toplam 3028 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Pamukkale Yurt Müdürlüğü Kampüsü son yıllarda yapılan en iyi, en modern yurt kampüslerindendir. Henüz devam etmekte olan kampüs inşaatı tamamlandığında 5 öğrenci bloğu, 1 idari bina, 1 su deposu, 1 kantin-kafeterya, 1 kapalı spor salonu, 1 futbol sahası ve açık basketbol-voleybol sahalarından meydana gelen bir kompleks haline gelecektir.

Öğrencilerin kaldığı odalarda banyo ve tuvalet mevcut olup, 24 saat sıcak su imkanı vardır. Kampüs tamamlandığında şehir içinde bulunan diğer yurt binaları da kampüse alınarak yurtlarda ranza sisteminden karyola sistemine geçilecektir.

Yurtlarda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Kampüste barınan öğrenciler için 4000 m2 alanda hizmet veren kantin-kafeterya binası mevcut olup, aynı anda 600 öğrenciye yemek verebilecek yemek salonu, kantini, bilardo salonu, bayan kuaförü, erkek berberi, fotokopi, terzi, ayakkabı tamircisi ve çamaşırhanesi ile birlikte hizmet vermektedir. Ayrıca her blok altında kantin mevcut olup, yemek fiyatları 3.sınıf bir lokanta fiyatlarından %20 eksik uygulanmaktadır.

Kampüste inşaatı devam eden öğrenci blokları hizmete girdiğinde yurt kapasitesi artırılarak 5000 kişiye çıkartılması düşünülmektedir.

Çivril Meslek Yüksekokulu ve Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinden 48 öğrenci üniversitenin sağladığı barınma hizmetlerinden faydalanmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla

Cevapla


Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İnönü Üniversitesi Tanıtım Ezqi Üniversiteler 0 19.Haziran.2015 18:19
Piri Reis Üniversitesi Ezqi Üniversiteler 0 19.Haziran.2015 18:16
Pamukkale Üniversitesinin Tanıtımı aSpeNDos Üniversiteler 0 17.Haziran.2015 14:53
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Tanıtımı aSpeNDos Üniversiteler 0 17.Haziran.2015 12:43
Bursa Teknik Üniversitesi Tanıtımı aSpeNDos Üniversiteler 0 17.Haziran.2015 12:41